Foreninger:

Vi anbefaler at du også melder dig ind i foreningen LOBPA. Det er både en forening og en arbejdsgiver, men du kan selv vælge hvad du ønsker at bruge dem til. BPA-Viborg er ofte med i LOBPA’s aktiviteter.

https://lobpa.dk/medlem/

Arbejdsgivere:

Med en BPA-ordning er det muligt at overdrage arbejdsgiveransvaret til et firma. De holder styr på f.eks. løn, skat, forsikringer, MUS-samtaler, arbejdspladsvurdering og regler på flere områder. De kan også hjælpe med at finde og ansætte hjælpere eller ved opsigelse – hvor det jo også er vigtigt at overholde reglerne. Kommunen må ikke tvinge dig til at bruge et arbejdsgiverfirma og de må heller ikke anbefale et bestemt firma. De må (desværre) heller ikke advare mod forfærdelige fup-firmaer. Det kan derfor være et svært valg at finde et godt arbejdsgiverfirma. I BPA-Viborg er det forskelligt hvad de enkelte har valgt. Hvis du er god til at sætte dig ind i reglerne, så kan det være fint at klare tingene selv. Vælger du at have et firma til den administrative del, så har vi indtil videre gode erfaringer med disse:

https://duos.dk/

https://lobpa.dk/

Andre nyttige links:

Arbejdsgiverrådgivning til borgere med BPA ordning: www.bpa-arbejdsgiver.dk

Arbejdstilsynet: https://at.dk/

Socialstyrelsen: www.socialstyrelsen.dk

Sundhedsaftalen: www.sundhedsaftalen.rm.dk

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet: www.dukh.dk

Viborg kommunes brugerhåndbog og standarder kan findes her:

Viborg kommune BPA