BPA-Viborg er en forening for:

  • Brugere af BPA-ordning (Borgerstyret Personlig Assistance)
  • Hjælpere
  • Pårørende

…Vi vil gerne:

  • skabe netværk, hvor vi kan hjælpe hinanden
  • dele viden om BPA gennem netværk, kurser og internet
  • styrke den enkelte bruger i rollen som leder
  • medvirke til at hjælperne har gode arbejdsforhold
  • støtte de pårørende
  • have et godt samarbejde med kommunen